Szybki kontakt w sprawie tłumaczeń

24 października 2014

Tłumaczenia poświadczone

Tłumacz przysięgły – osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Może także poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia, odpisu lub kopii. Jeżeli tłumaczenie wykonano z odpisu lub tłumaczenia, należy ponadto stwierdzić, czy odpis lub tłumaczenie jest poświadczone i określić w takim wypadku podmiot poświadczający.

Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne na rzecz osób prywatnych, przedsiębiorstw, a także na potrzeby organów państwowych (sądy, policja, prokuratura itp.).

Wykonywanie tego zawodu w Polsce reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego, która obowiązuje od 27 stycznia 2005 roku.
(źródło: Wikipedia)

Tłumaczenia poświadczone oferowane przez naszą firmę zawsze uwierzytelniane są przez tłumacza przysięgłego w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne. Są opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza. W tłumaczeniu, oprócz treści, opisywane są pieczęcie, adnotacje urzędowe, podpisy, znaki wodne itp.

Newsletter

Zasubskrybuj nasz newsletter i otrzymaj ciekawy raport "9 drobnych błędów w tłumaczeniu, które spowodowały duże problemy"

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. Więcej informacji znajdziesz w zakładce "Polityka Prywatności"

Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.